LantbruksFaktaDigital

Sveriges stora söktjänst för lant- och skogsbruket

LantbruksfaktaDigital är den stora webbaserade sök- och urvalstjänsten för dig som säljer produkter eller tjänster till lant- och skogsbruket. Med hjälp av LantbruksfaktaDigitals mycket detaljerade söktjänster hittar du exakt de kunder du söker och kan effektivisera din bearbetning av både befintliga och tänkbara kunder. Du har alltid tillgång till den allra senaste informationen om din målgrupp och marknad.

Enkla sökningar och urval

I LantbruksfaktaDigital kan du snabbt och enkelt göra egna sökningar och urval, spara dessa som listor eller exportera kontaktuppgifter för utskick via post eller för telefonbearbetning. Det går att söka och filtrera utifrån en mängd olika parametrar som exempelvis; geografiska områden, ägare av fastighet, typ av verksamhet, ägd areal på åker och skog, bolagsengagemang, EU-stöd, avverkningar m.m.

Detaljsida över ägaren

Varje ägare/aktör presenteras på en detaljsida där man enkelt ser kontaktuppgifter, verksamhetsinriktning, ägande/ägd andel mm. Via kart- och satellitfunktion kan du även enkelt se var ägaren finns, hur gården ser ut, vilka grannar som finns etc.

Detaljsida över fastigheten

Varje fastighet presenteras på en detaljsida där man enkelt ser uppgifter om olika arealer (Totalt, åker, skog mm) samt även uppgifter om ägare och deras ägarandelar. Här finns också uppgifter om samtliga avverkningsanmälningar samt de ägarskiften fastigheten haft. Via kart/satellitfunktion kan du även enkelt/snabbt se var ägaren finns.

Egna utmärkningar (flaggning) på ägare eller fastigheter

Det finns möjlighet att själv skapa och koppla sökbara flaggningar på olika urval av både ägare och fastigheter och i obegränsad mängd. Detta innebär att du enkelt själv kan göra egna grupperingar/listor av ägare eller fastigheter utifrån de parametrar som är viktiga för dig.

LantbruksFakta Digital innehåller detaljerade och sökbara uppgifter om 443 342 personer/ bolag och 398 418 fastigheter. Dessutom finns 425 220 telefonnummer till verksamma ägare, 350 556 fastigheter med skog samt 279 777 fastigheter med åker.

Exempel på funktioner och innehåll

Sökningar och urval

Gör olika urval/sökningar kopplade mot ägarna, verksamhetsinriktningen och fastigheter.

Ta fram uppgifter om en specifik ägare eller fastighet.

Det går även enkelt att få fram urval av ägare eller fastigheter som uppfyller de kriterier man vill.

Detaljsida över ägare

Varje ägare/aktör presenteras på övergripande detaljsida där Du enkelt ser kontaktuppgifter, verksamhetsinriktning, ägande mm.

Via kart/satellitfunktion även enkelt/snabbt att se var ägaren finns.

Satellitbilder och kartor

Funktion för att på en karta eller satellitbil visa ägare utifrån olika premisser som att exempelvis på en satellitbild visa alla ägare av minst 30 ha åker och vilka av dessa som odlar spannmål. från satellitbilden kan man då också gå direkt till ägarens detaljsida.

Verksamhetsinriktning

Möjlighet att söka på verksamhetsinriktning.

Besök lantbruksfaktadigital.se