LantbruksFakta är landets ledande leverantör av informationstjänster inom lant -och skogsbruket. Med hjälp av oss kan du som säljer produkter eller tjänster till denna målgrupp alltid vara säker på att du ha tillgång till den absolut färskaste informationen om dina befintliga och potentiella kunder.

Läs mer om våra olika tjänster nedan eller kontakta oss så berättar vi mer.

LantbruksFaktaDigital

Internetlösningen med information om ägare av jord och skog.

Läs mer
Adresser och register

Marknadens bästa och mest kompletta adressregister inom jord- och skogsbrukssektorn.

Läs mer
Ägarkalendern Jord & Skog

Uppgifter om ägarna till svenska jordbruks och skogsfastigheter med minst 5 ha åker eller 15 ha skog.

Läs mer

Exempel på kunder