Om Ägarkalendern Jord & Skog

Jordbruket är en av de största och mest betydelsefulla näringarna i Sverige. Nu har du möjlighet att få fram alla nedanstående fakta!

  • Ägarkalendern Jord och Skog är övergripande översikt över alla ägare till jordbruksfastigheter med mer än 5 ha åkermark eller 15 ha skog. I hela riket blir det ca 260 000 fastigheter.
  • I utgåvan presenteras också en lista med fastigheter som bytt ägare under året. Där framgår även nya ägare, typ av överlåtelse och köpesumma.
  • Uppgifterna är alla sammanställda från tillförlitliga offentliga källor , Jordbruksverket, Lantmäteriet och Skattemyndigheten, Bolagsverket mm.
  • Här får du fram uppgifter om regionens/länets jordbruksfastigheter och fördelning mellan åkermark, skog osv. Du ser även ekonomiska data såsom totala taxeringsvärden och likaså taxeringsvärdena på de olika typerna av mark, samt byggnadsvärden.
  • Förutom taxeringsvärden på fastigheten presenteras också utbetalt EU-stöd.
  • För att förenkla för dig som läsare har vi sorterat uppgifterna på ägarens postadress, detta gör att det blir enkelt att finna uppgifter kring alla ägare inom ett geografiskt område t.ex postort. Du ser också om ägaren bor på orten eller är sk. utbo.
  • Det är enkelt att se hur mycket mark som finns inom ett område, hur många fastigheter, hur mycket av viss typ av mark samt dessutom hur mycket EU-stöd som betalats ut i det aktuella området och vilka som mottagit stödet.
  • Till varje län och kommun har vi gjort en omfattande statistisk sammanfattning. Dessa uppgifter har till syfte att snabbt ge en övergripande bild av en mängd uppgifter gällande lantbruk och lantbrukare inom länet/kommunen. Dessa sammanställningar är en ypperlig möjlighet att kunna göra jämförelser mellan kommuner och län. Läs mer om statistiken på nästa sida.

Laddar...