NYHET! Välkommen till Ägarkalendern Jord & Skog

Alla viktiga uppgifter om ägarna till svenska jordbruks och skogsfastigheter med minst 5 ha åker eller 15 ha skog, totalt presenteras uppgifter om ca 260 000 fastigheter.
Antalet fastigheter med åker är 212 000 och antalet skogsfastigheter är 225 000.

Här finner du uppgifter om alla viktiga ägare till dessa fastigheter - totalt finns det presenterat ca 250 000 ägare eller EU-stödsmottagare.

 

Allt detta hittar du i kalendern

  • Namn, adress och födelseår på ägaren, uppdelat på ägare som bor i kommunen och ägare som bor i annan kommun
  • Erhållet EU-stöd
  • Fastighetsbeteckning med ägarandel
  • Värde för byggnader, åker och skog
  • Arealer för åker, skog och totalt

Kalendern är uppdelad på 24 regionala utgåvor enligt den gamla länsindelningen.

Beställ redan nu!

Läs mer om Ägarkalendern Jord & Skog.


Laddar...