Adresser och målgrupper

En framgångsrik kampanj startar med urval av rätt målgrupp för just dina produkter eller tjänster. Att nå rätt människor är viktigare än att nå många människor. LantbruksFakta tar fram det du behöver - allt ifrån unika adressurval till färdiga kampanjer. Kontakta oss så tar vi kostnadsfritt och utan förpliktelser fram förslag på urval och antal för dig att ta ställning till.

Välj bland över 100 000 företag

Urval på företag inom jord- och skogsbruk kan bland annat göras utifrån följande kriterier:

 • Jordbruk
 • Mjölkproducent
 • Skogsförvaltning
 • Spannmålsodlare
 • Hästuppfödare
 • Växtodling
 • mm

Välj bland 225 000 ägare

Urval på ägare av jord- och skogsbruksareal kan bland annat göras utifrån:

 • Areal
 • Typ av mark
 • Kommun eller län
 • Inkomst
 • Erhållet EU-stöd
 • Verksamhet / Inriktning
 • mm

Beställa adressurval från LantbruksFakta

Ert urval skräddarsys utifrån era önskemål, exempelvis:

 • Alla ägare bosatta i er kommun, församling eller län
 • Alla ägare bosatta i annan kommun som äger fastigheter i er kommun, församling eller län
 • Storlek på jord- eller skogsbruksmark
 • Ägare över en viss ålder

Ur registret kan urval beställas i t.ex Excelformat där bl.a följande uppgifter finns med:

 • Namn och adress
 • Ägarens ålder
 • Län och kommun
 • Telefonnummer i de flesta fall
 • Areal åker respektive skog
 • Erhållet EU-stöd

Var ute i god tid och tag redan nu kontakt med potentiella kunder

 • Beställ redan nu register för kontakt och bearbetning inom ert intresseområde.
 • Informera löpande potentiella kunder om de överlåtelser ni hjälper till med redan idag.
 • Riktade erbjudanden via post. Uppföljningslistor för telefonbearbetning ingår.
 • Bjud in till informationsträffar om generationsskifte, ägarskifte eller skatteplanering.
 • Erbjud alla nya ägare en förnyad bankkontakt med er specialistkompetens.

Laddar...