Generationskiftesregistret / Ägarskiftesregistret

LantbruksFaktas generationsskiftesregister är unikt och innehåller ägare av jord- och skogsbruksmark i Sverige. Totalt innehåller vårt register uppgifter om mer än 225 000 ägare. Av dessa är ca 30 000 över 70 år, 70 000 är över 60 år och 110 000 är över 50 år.
Tag kontakt med oss så berättar vi hur många det är i ditt intresseområde.

Drygt 10 000 lantbruksfastigheter skiftar ägare varje år i Sverige. Det borde vara dubbelt så många för att åldersstrukturen på ägarna skulle hamna på en sund nivå. Men generationsskifte är en delikat uppgift och kräver lång framförhållning. Med rätt planering underlättas processen och många känner inte till de möjligheter som finns. Nu får banker och mäklare tillgång till det verktyg som ger möjlighet till den framförhållning som krävs för att ägarskiftena skall genomföras på bästa sätt.

Här är några exempel på möjliga urval:

  • Alla ägare bosatta i er kommun, församling eller län
  • Alla ägare som bor i ert område men äger skog eller mark på annan plats
  • Alla ägare med en viss storlek på jord- eller skogsbruksmark
  • Ägare över en viss ålder

Ta chansen att bearbeta och skaffa nya kunder, exempel:

  • Beställ redan nu register för kontakt och bearbetning inom ert intresseområde.
  • Informera löpande potentiella kunder om de överlåtelser ni hjälper till med redan idag.
  • Riktade erbjudanden via post. Uppföljningslistor för telefonbearbetning ingår.
  • Bjud in till informationsträffar om generationsskifte eller skatteplanering.
  • Erbjud alla nya ägare en förnyad bankkontakt med er specialistkompetens.

När vi tillsammans med dig gjort ett urval kan du välja att få uppgifterna som excelfil eller utskrivna på etiketter. Med samtliga urval följer: Ägarens namn, ålder, adress, län och kommun, telefonnummer i de allra flesta fall, areal åker respektive skog samt erhållet EU-stöd.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om dina möjligheter att använda våra register och ger dig kostnadsfria antalsräkningar.

Till Kontaktuppgifter »


Laddar...