LantbruksFakta har adressen till din målgrupp!

Vi på LantbruksFakta har marknadens bästa och mest kompletta adressregister inom jord- och skogsbrukssektorn I Sverige. Vi har kontaktuppgifter till över 225 000 ägare av jord- och skogsbruksarealer och ca 100 000 jordbruksföretag. Med unika sorteringskriterier gallrar våra professionella rådgivare tillsammans med dig ut just de adresser du behöver för att få maximal träffsäkerhet på ditt utskick.

Generationskiftesregistret / Ägarskiftesregistret

LantbruksFaktas generationsskiftesregister är unikt och innehåller ägare av jord- och skogsbruksmark i Sverige. Totalt innehåller vårt register uppgifter om mer än 225 000 ägare. Av dessa är ca 30 000 över 70 år, 70 000 är över 60 år och 110 000 är över 50 år.
Tag kontakt med oss så berättar vi hur många det är i ditt intresseområde.


Laddar...